Stoel reparatie

Door mij gerepareerde stoelen
1 - VOOR 1 - NA reparatie 2 - VOOR 2 - NA reparatie
3 - VOOR 3 - NA reparatie